Deze zomer hebben wij de ouders van ’t Mereltje gevraagd om hun mening over het ouderportaal en de website van ’t Mereltje. Daar zijn enkele verbeterpunten uit naar voren gekomen:

  • Ouderportaal: zichtbaarheid dagverslag ‘Een dag bij ’t Mereltje’.
  • Ouderportaal: planning en sluitende informatie.
  • Website: betere vertaling van teksten van de website naar de ouderomgeving zodat je niet op twee plekken hoeft te kijken.

De resultaten voor het ouderportaal zijn gepresenteerd en doorgesproken met de aanbieder van de ouderomgeving, KindPlanner. De oudercommissie heeft in het centrale overleg benadrukt dat de focus moet liggen op de digitale overdracht. Wij laten in het ouderportaal graag zien welke leuke activiteiten wij aanbieden aan de verschillende doelgroepen:

  1. 0-3 groep: een individueel dagverslag en een groepsverslag in tekst. Ook worden elke dag foto’s geplaatst van de groepsactiviteiten.
  2. 2-4 groep: per dag een algemeen verslag van de groep en een algemeen fotoverslag. Informatie over rustmomenten en de individuele beleving van de dag kunnen besproken worden tijdens de overdracht met de pedagogisch medewerkers.
  3. 4-12 doelgroep: per week een weekverslag en een fotoverslag. Deze staan meestal op donderdag of vrijdag online.

Zijn de foto’s niet zichtbaar? Of heb je geen dagverslagen van je kind op het ouderportaal? Laat het ons weten via info@mereltje.nl of meld het bij je vestigingsmanager of bso-coördinator.