Extra services


Ruilen

OP DIT MOMENT KAN ER TIJDELIJK NIET GERUILD WORDEN.

Een opvangdag ruilen? Zo geregeld! Dit is ons ruilbeleid:  

  • Je kunt een ruildagen aanvragen via het ouderportaal of bij de vestigingsmanager van je locatie.
  • We behandelen je aanvraag binnen twee werkdagen.
  • Ruilingen moeten minimaal 1 werkdag voor de geplande dag aangevraagd worden via de ouderportaal. Voorbeeld: wanneer een kind op maandag niet komt, moet deze ruiling vrijdag voor 12.00 uur zijn aangevraagd. 
  • Je kunt alleen ruilen binnen de (lopende) maand.
  • Ruilingen zijn nooit gegarandeerd, maar op basis van beschikbaarheid.
  • Wanneer een kind ziek is en dit kenbaar wordt gemaakt op de dag zelf, kan deze dag niet meer worden geruild.
  • Een reguliere opvangdag kan worden geruild binnen een periode van twee weken. De gewenste opvangdag valt dus in de twee weken voor of na de huidige opvangdag. Ruildagen kunnen maximaal een maand en minimaal twee dagen van tevoren (vóór de te ruilen dag) worden aangevraagd.
  • Op de BSO kunnen vakantiedagenvan vakantie naar vakantie worden geruild binnen het lopende kalenderjaar. Met een 52 wekenpakket kan daarnaast een hele vakantiedag ingezet worden voor studiedagopvang óf een extra middag. (Deze optie is er niet bij het 46 wekenpakket.) Als een vakantiedag minimaal een volledige werkdag van tevoren afgemeld is, kan deze nog worden geruid. Weekenddagen tellen hierbij niet. Vergeten tijdig af te melden? Dan is de dag verbruikt en rekenen wij op jullie kind(eren). Ook het aanvragen van een ruiling geldt niet als afmelding. De originele dag blijft daarmee gepland staan en actief. Alle aanvragen tot 3 weken voor de desbetreffende vakantie zijn gegarandeerd van opvang.

KindPlanner

Een extra dag aanvragen, factuur bekijken, jaaropgave downloaden of een berichtje naar de groep sturen? Je regelt het eenvoudig zelf  in ons ouderportaal of in de KindPlanner-ouderapp. Daarnaast vind je hier foto’s en filmpjes van wat je kind allemaal heeft beleefd op de bso. Handig én leuk.