Oudercommissie


Wat doen wij ?

De oudercommissie is een adviesorgaan dat alle ouders/voogden vertegenwoordigt van kinderen die bij ’t Mereltje komen.

Wij streven naar een samenstelling waarin de verschillende vestigingen van zowel de kinderopvang als de buitenschoolse opvang worden vertegenwoordigd. Op deze manier houden wij zicht op een juiste uitvoering van het beleid en op eventuele knelpunten.

Het doel van de oudercommissie is om in samenwerking met ’t Mereltje de kwaliteit van de opvang te behouden en te verbeteren.

Als oudercommissie denken wij onder andere mee over het beleid en discussiëren en adviseren wij over relevante onderwerpen die betrekking hebben op de opvang van kinderen.

Denk hierbij aan onderwerpen als kwaliteitsbeleid (in het bijzonder pedagogisch beleid), wijzigingen van de tarieven,  vaststelling en wijziging van de klachtenregeling of algemeen beleid op het gebied van voeding, opvoeding of veiligheid. Maar daarnaast helpen wij bijvoorbeeld ook met leuke praktische dingen zoals het versieren van de locatie voor de Dag van Pedagogisch Medewerker.

Hoe vaak zitten wij samen?

Voor zowel de vestiging Julianalaan als de vestiging Groenekanseweg/Rietakker is een oudercommissie samengesteld.

Tweemaal per jaar zitten wij met de leden van de vestigingen samen. Tijdens deze meetings worden onderwerpen besproken welke alle vestigingen aangaan, maar bijvoorbeeld ook onderwerpen waar ’t Mereltje ons advies over heeft gevraagd.

Daarbij zit elke oudercommissie tweemaal per jaar samen met de betreffende vestigingsmanager. Hier gaat het vooral over hoe het op de locatie gaat en welke zaken er spelen waarin wij kunnen adviseren. 

Notulen & ledenlijst

De notulen van de oudercommissie kan je aanvragen via info@mereltje.nl.  De ledenlijst vind je op een zichtbare plek op een van onze locaties.

Daarnaast plaatsen wij regelmatig informatie in de nieuwsbrief waarin staat waar wij mee bezig zijn.

Hoe bereik je ons?

Heb je vragen voor de oudercommissie of wellicht interesse om deel te nemen?
Mail dan naar het algemene e-mailadres: oc.het.mereltje@gmail.com

De vestiging Julianalaan is te bereiken via: loc.het.mereltje@gmail.com

De vestiging Groenekanseweg/Rietkakker is te bereiken via: locgroenekansewegrietakker@gmail.com