Oudercommissie


De oudercommissie is een adviesorgaan dat alle ouders van ’t Mereltje vertegenwoordigt. We denken mee over het beleid. En discussiëren en adviseren over allerlei relevante onderwerpen die betrekking hebben op de opvang van kinderen.

De OC streeft qua samenstelling naar een vertegenwoordiging van alle vestigingen. Zowel bij de dagopvang als bij de buitenschoolse opvang. Zo kunnen we overal zicht houden op een juiste uitvoering van het beleid en op eventuele knelpunten.

Notulen & ledenlijst
De notulen van de oudercommissie kan je aanvragen via info@mereltje.nl.  De ledenlijst vind je op een zichtbare plek op een van onze locaties. Vragen voor de OC? Mail dan naar het algemene e-mailadres: oc.het.mereltje@gmail.com