Algemene info


 

Voor kinderen zorgen is een verantwoordelijke baan. Elke dag is anders. Het contact met kinderen vormt telkens weer een nieuwe uitdaging.

Onze bedrijfscultuur is open en direct. We bieden je graag de ruimte voor persoonlijke inbreng en groei. Samen met collega’s beslis je iedere werkdag wat jullie met de kinderen gaan ondernemen. Ons pedagogisch beleid herzien we elk jaar, mede op basis van jouw input uit de dagelijkse praktijk. Daarom zoeken we mensen met veel creativiteit en een flexibele, constructieve instelling.

Ben je op zoek naar een dynamische en gezellige organisatie? Maak dan kennis met ’t Mereltje, een werkplek waar je je thuis voelt.

 

Werken bij ‘t Mereltje

Kinderopvang is in de allereerste plaats een voorziening voor kinderen. Zij staan dan ook centraal bij alles wat op ‘t Mereltje gebeurt. Onze opvang is een plek waar wat te beleven valt: de kinderen kunnen kiezen uit allerlei activiteiten, er is ruimte voor de ontwikkeling van hobby’s, er is allerlei spelmateriaal en er zijn computers. Ook is er genoeg buitenruimte in de naaste omgeving, waar de kinderen kunnen ravotten.

Kom je werken bij ’t Mereltje, dan merk je meteen: onze kwaliteit ligt hoog. We verwachten dan ook dat jij je werk doet met passie. Je werkt tenslotte met het kostbaarste bezit van ouders: hun kind(eren). De opvang maakt deel uit van het opvoedingsmilieu van een kind. Het is een aanvulling op thuis. Is een kind op ’t Mereltje? Dan nemen pedagogisch medewerkers tijdelijk de verantwoordelijkheid over van de ouders. In samenspraak met de ouders voeden zij de kinderen mede op. Daarnaast zorgen zij ervoor dat ‘t Mereltje een veilige plaats is waar kinderen de ruimte krijgen om zich in sociaal en emotioneel opzicht goed te ontwikkelen. Een plek waar niet gediscrimineerd wordt op uiterlijk, afkomst of sekse. Een plek waar kinderen zowel met de pedagogisch medewerkers als met andere kinderen een vertrouwensrelatie kunnen opbouwen.

De groepen
Alle groepen hebben dezelfde gezellige herkenbaarheid voor de kinderen. We gebruiken warme, zonnige kleuren op de groep en rustige, donkere kleuren in de slaapkamertjes. We proberen altijd aan alles te denken. Wat wil een kind op een kinderdagverblijf? Wat heeft hij of zij nodig? Verzorgd worden, zich veilig voelen, geknuffeld worden, spelen, leren en ontdekken. Voor al deze dingen is bij ’t Mereltje ruimte en tijd.

Elke groep heeft zoveel mogelijk een vaste pedagogisch medewerker die minimaal 3 à 4 dagen per week op de groep is en het aanspreekpunt is voor de ouders. Afhankelijk van het aantal vierkante meters zijn er op elke groep gemiddeld 9 tot 16 kinderen per dag. Alle kinderen ontmoeten elkaar meerdere malen in de Wintertuin, Stal, Volière of op de buitenspeelplaats waar op vaste momenten heerlijk wordt gespeeld.

Creatief
Eén keer per week is er muziekles voor de kinderen. Een heel leuk moment voor de kleintjes, die er ook echt naar uitkijken. Daarnaast hebben we onze jaarlijkse projecten. Elk project staat voor allerlei leuke activiteiten, vaak afgestemd op de seizoenen. Benieuwd naar de activiteiten op onze kdv en bso? Kijk eens rond op onze website en sla vooral de jaarkalender niet over.

Rooster dagopvang
Onze dagopvang is geopend van maandag tot en met vrijdag van 07.30-18.30 uur, met een maximale afname van 11 uur per dag. Tussen 07.30 en 09.00 uur verwelkomen we alle kinderen. Ophalen kan van 16.30 tot 18.30 uur. Als medewerker werk je maximaal 9 uur per dag op de opvang. In het belang van de stabiliteit op de vestiging kan je rooster per maand wisselen. Dit wordt altijd in overleg gedaan.

Rooster buitenschoolse opvang
Onze buitenschoolse opvang is van maandag tot en met vrijdag geopend na schooltijd. Op studie- en vakantiedagen zijn kinderen van harte welkom bij ons van 07.30 tot 18.30 uur, met een maximale afname van 11 uur per dag. Afhankelijk van de schooltijden hebben we verschillende diensten vanaf 3,5 uur per dag. In de schoolvakanties kunnen we een beroep op je doen voor de opvang op de vakantie-bso.

 

Je voelt je thuis bij ’t Mereltje