Organisatie


Meer over ’t Mereltje

Kinderopvang ’t Mereltje is opgericht in 1996 door Jacqueline Teunissen. Wat begon als huiskamerproject met vijf kinderen, groeide al snel uit tot een stamgroep van zestien baby’s, peuters en kleuters in de geheel verbouwde achtertuin.

Een tweede thuis
Nu bestaat ’t Mereltje uit drie kinderdagverblijven en zes bso-locaties. Met ons team maken wij ons elke dag sterk voor ons gezamenlijke doel: jullie kind(eren) opvangen in een geborgen en huiselijke sfeer. Een sfeer waarin de emotionele en fysieke veiligheid van elk kind voorop staat.

Samen spelen, leren en ontwikkelen. Ieder kind in zijn eigen tempo, elke dag weer met een glimlach. 

Vanuit welke visie werken al onze medewerkers? Met welke doelen brengen wij de zorg voor jullie kind(eren) in de praktijk? En op welke ontwikkelingsaspecten richten we ons hierbij? In dit hoofdstuk lichten we dit alles uitgebreid toe. 

Pedagogische visie
Kinderopvang ’t Mereltje wil voor ouders een partner zijn in de opvoeding en verzorging van hun kind(eren). Het gezin zien wij als het belangrijkste opvoedingsmilieu. ’t Mereltje stelt altijd – in het verlengde van het thuismilieu – de belangen en behoeften van het kind centraal. We werken daarbij ontwikkelingsgericht volgens de visie van pedagoog Riksen-Walraven:

Kinderen leren en ontwikkelen zich niet alleen thuis en op school. Ook de kinderopvang speelt hierbij een belangrijke rol.

Als ouders blijven jullie eindverantwoordelijk voor de opvoeding. Desondanks willen wij, in samenwerking met de ouders, een bijdrage leveren aan de opvoeding en ontwikkeling van elk kind. “Je voelt je thuis bij ’t Mereltje” is en blijft daarom voor ons hét uitgangspunt in de zorg voor jullie kind(eren).

Normen en waarden
Kinderopvang ‘t Mereltje biedt een bredere weerspiegeling van de samenleving dan het gezin en de nabije omgeving, Hierdoor komen kinderen in aanraking met andere aspecten van de cultuur en de diversiteit die onze samenleving kenmerkt. Onze groepsbezetting biedt daarom, als aanvulling op de socialisatie in het gezin en de samenleving, heel eigen mogelijkheden tot socialisatie en cultuuroverdracht.

Om de normen en waarden binnen onze maatschappij zo helder en passend mogelijk te maken gaan wij met de kinderen zo uitgebreid mogelijk in op de thema’s (zelf-)acceptatie, ruimte en bevrijding van oordelen, zodat er een veilige ruimte ontstaat om te zijn wie je bent. Met deze manier van werken proberen we te bereiken dat alle kinderen gelijk zijn en elkaar als gelijke zien. Het geeft kinderen een stevig fundament waarop ze vanuit eigen kracht en zelfvertrouwen hun leven leren opbouwen. Vooral een kind dat eventueel extra begeleiding nodig heeft, geeft dit gedachtegoed inzicht en extra ondersteuning. Het geeft elk kind het vermogen om te voelen dat hij of zij niet anders is dan ‘gewone’ kinderen en ook niet anders wordt gezien.

Het managementteam bestaat uit:
Jacqueline Teunissen, oprichter en directeur
Merel Frehe, procesmanager
Essica van den Hoven, financieel manager
Danielle Nijmeijer, personeelszaken 

Extern adviseur
Mr. Tonco Roest Crollius

Vestigingsmanagers

De dagelijkse leiding van onze vestigingen is in handen van de vestigingsmanagers: Esther Banda en  Marije van Ingen. Zij sturen een enthousiast team van pedagogisch medewerkers en keukenmedewerkers aan.

Overige afdelingen

Jacqueline Teunissen, Danielle Nijmeijer en Merel Frehe worden bijgestaan door onder meer de afdelingen planning (Anne de Jong), financiële administratie (Essica van den Hoven en Milka Boog). ’t Mereltje beschikt ook over een eigen technische en logistieke dienst.