Extra dagen


Ruilen en extra dagen aanvragen
OP DIT MOMENT KAN ER NIET GERUILD WORDEN.
Als je op je werk flexibel moet zijn, dan is het fijn als je kinderopvang dat ook is. Bij ’t Mereltje mag je (binnen twee weken) onbeperkt dagen ruilen en extra dagen aanvragen, mits er voldoende plek is. Een aanvraag verstuur je gemakkelijk via het ouderportaal. Als je een ruildag of extra dag aanvraagt binnen dezelfde maand, reageren we binnen 48 uur. Aanvragen voor over langer dan een maand beantwoorden we uiterlijk een maand van tevoren. Onze jaarlijkse studiedag en feestdagen kunnen niet geruild worden.

In de wet- en regelgeving staat dat een kind in de dagopvang en buitenschoolse opvang in één vaste groep kinderen geplaatst moet worden. Bij ’t Mereltje heeft ieder kind dan ook zijn of haar eigen groep. Bij de dagopvang wordt dit de ‘stamgroep’ genoemd. De wet biedt ruimte om tijdelijk af te wijken van deze regel. Bijvoorbeeld als er (tijdelijk) een extra dag nodig is, maar er geen plaats is op de eigen groep van het kind. Dan komt het voor dat een kind een dagje gebruik wil/moet maken van opvang in een tweede stamgroep. De ouder en de vestigingsmanager spreken af hoelang de opvang in de andere groep uiterlijk kan duren. Gaat dit om een langere periode, dan wordt dit contractueel vastgelegd. Gaat het om een dagdeel of een paar dagen, dan wordt gebruik gemaakt van het formulier ‘Toestemmingsverklaring opvang in stamgroepen’. Dit formulier zal voor jullie klaarliggen op de groep.

Extra dagen kunnen worden aangevraagd via het ouderportaal.