Extra dagen


Ruilen en extra dagen aanvragen

Als je op je werk flexibel moet zijn, dan is het fijn als je kinderopvang dat ook is. Bij ’t Mereltje mag je (binnen twee weken) onbeperkt dagen ruilen en extra dagen aanvragen, mits er voldoende plek is. Een aanvraag verstuur je gemakkelijk via Mijn Mereltje – log in op www.mereltje.nl. Na het aanvragen van zowel de ruildag of de extra dag zullen wij binnen 48 uur reageren op een aanvraag die binnen dezelfde maand plaatsvindt. Aanvragen verder dan een maand zullen uiterlijk een maand van tevoren beantwoord worden. Onze jaarlijkse studiedag en feestdagen ( http://www.mereltje.nl/index.php?id=45/Openingstijden.htm) kunnen niet geruild worden.

In de wet- en regelgeving staat vermeld dat een kind in de dagopvang en buitenschoolse opvang in één vaste groep kinderen geplaatst wordt. Bij KOV ’t Mereltje heeft ieder kind zijn- of haar eigen groep. Deze groep kinderen wordt voor de dagopvang ‘stamgroep’ genoemd. De wet biedt ruimte om tijdelijk af te wijken van deze regel. Soms komt het voor dat kind een dagje gebruik wil/moet maken van opvang in een tweede stamgroep. Bijvoorbeeld als er (tijdelijk ) een extra dag nodig is, maar er is geen plaats op de eigen groep van het kind. De ouder en de vestigingsmanager spreken af hoelang de opvang in de andere groep uiterlijk kan duren. Gaat dit om een lange periode, dan wordt dit contractueel vastgelegd. Gaat het om een dagdeel of een paar dagen, dan wordt gebruik gemaakt van het formulier ‘toestemmingsverklaring opvang in stamgroepen’. Dit formulier zal voor jullie klaarliggen op de groep.

Extra dagen kunnen worden aangevraagd via de ouderportaal.