Tarieven & Pakketten

Uurtarieven 2019

 

Peuterochtendopvang zonder subsidie: € 8,41 per uur
Een ochtend spelen en leren? Dat kan vanaf 2 jaar in onze peutergroepen.
• We heten je peuter van harte welkom tussen 08.30 en 09.00 uur.
• Om 12.00 uur gaan alle kinderen weer lekker naar huis.
• Je kunt bij dit pakket niet ruilen.

Peuterochtendopvang met subsidie: € 9,86 per uur
Een ochtend spelen en leren? Dat kan vanaf 2 jaar in onze peutergroepen.
• We heten je peuter van harte welkom tussen 08.30 en 09.00 uur.
• Om 12.00 uur gaan alle kinderen weer lekker naar huis.
• Een subsidieplek via de gemeente biedt 40 weken per jaar opvang, buiten de reguliere schoolvakanties. Voor opvang in schoolvakanties betaal je € 9,86 per uur.
• Je kunt bij dit pakket niet ruilen.

Subsidie
In de gemeente De Bilt is het mogelijk subsidie aan te vragen voor peuteropvang als één of beide ouders niet werken. Meer informatie vind je op de website van de gemeente. Peuters spelen twee ochtenden in de week bij ’t Mereltje. De plaatsingsprocedure neemt minimaal drie maanden in beslag.

Plaatsingskosten
‘t Mereltje berekent geen inschrijfgeld. Bij plaatsing betaal je eenmalig € 100 voor de dagopvang. In dat bedrag zijn twee wenochtenden en administratiekosten inbegrepen.

Voorschoolse en Vroegschoolse Educatie (VVE)
Voor peuters met een taalachterstand is er vroeg- en voorschoolse educatie (VVE). Onze speciaal opgeleide pedagogisch medewerkers leren de peuters spelenderwijs extra taalvaardigheden en spreken meteen andere ontwikkelingsgebieden aan. Zo wordt de overgang naar het basisonderwijs makkelijker. Een doorverwijzingsbrief voor VVE is verkrijgbaar bij het consultatiebureau. Zij stellen ook vast of je recht hebt op VVE.