Ondernemingsraad


De ondernemingsraad (OR) bestaat uit werknemers van Kinderopvang ’t Mereltje. De OR voert namens alle werknemers overleg met het managementteam.

Op grond van de WOR (Wet op de ondernemingsraden) heeft de OR bevoegdheden om invloed uit te oefenen op het beleid. De belangrijkste bevoegdheden zijn:

1. Recht van advies
2. Instemmingsrecht

Daarnaast heeft de OR het recht initiatieven te nemen.

De OR komt op voor de belangen van de medewerkers door overleg te voeren met het managementteam over het beleid en het functioneren van de organisatie. Met het adviesrecht kan de OR het managementteam adviseren over voorgenomen (financiële) beslissingen en beleid. Dat moet het managementteam serieus meewegen in de besluitvorming. Het uiteindelijke doel is een gezonde organisatie creëren met een goed vertrouwen tussen het managementteam, de OR en de medewerkers.

Digitaal aanmeldingsformulier