Algemene info


Kinderopvang ‘t Mereltje verzorgt de naschoolse opvang voor alle scholen in De Bilt, Bilthoven, Groenekan en Zeist.

Aantal uren

Het minimumaantal uren voor een bso-contract is 3,5 uur per week. Op lange schooldagen vangen we je kinderen 3,5 uur op. Op korte schooldagen is dat 5,5 uur.

Extra uren

Ook tijdens de vakantie of op studiedagen is je kind bij ons van harte welkom. Je kunt extra uren kopen buiten je contract om. Deze kun je aanvragen onder ‘Mijn Mereltje’.

Facturen

’t Mereltje stuurt geen facturen per post. Aan het einde van iedere maand kun je je factuur downloaden via ‘Mijn Mereltje’. Het maandtarief bedraagt het aantal uren per week op het contract, keer 52 weken, gedeeld door 12 (eventueel aangevuld met vervoerskosten). Betaling vindt altijd plaats via een automatische incasso.

Opzegtermijn

Op alle opvangovereenkomsten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Opzeggen kan uitsluitend digitaal via ‘mijn mereltje’, minimaal 1 maand voor de eerste dag van de maand.

Meer weten?

Jullie vestigingsmanager vertelt je graag meer over onze mogelijkheden. Met vragen over de planning kun je terecht bij Merel van Oorschot od Danielle Nijmeijer. Ze zijn allebei te bereiken via telefoonnummer (030) 228 86 01.