Veiligheid | LRK


Aan de veiligheid van je kind stel je hoge eisen. Begrijpelijk. Want een kind is kwetsbaar en een ongelukje is zo gebeurd. Bij Kinderopvang ’t Mereltje stellen we dan ook alles in het werk om risico’s weg te nemen. We willen graag dat je je kind met een gerust hart bij ons achterlaat.

Kundig personeel
Onze pedagogisch medewerkers hebben een gedegen opleiding gevolgd. Ze zijn bovendien in het bezit van een diploma kinder-EHBO en een verklaring omtrent het gedrag. Op iedere vestiging zijn minimaal twee bedrijfshulpverleners aanwezig met de vereiste diploma’s.

Veilig slapen
Bedjes zetten we op een veilige plek neer, zonder koordjes of ander gevaarlijk materiaal in de buurt. De bedjes zelf voldoen uiteraard aan alle eisen van Consument en Veiligheid. Onze slaapkamers worden dagelijks meerdere malen gelucht en zijn uitgerust met CO2-meters. Zo kunnen we de luchtkwaliteit continu in de gaten houden.

Ontruimingsbeleid
Iedere vestiging heeft een ontruimingsplan waarmee we regelmatig oefenen. Jaarlijks controleert de brandweer of onze gebouwen aan alle eisen voldoen. Daarbij checken ze bijvoorbeeld vluchtroutes en brandwerende muren en deuren.

Veilig spelen
Bij de inrichting van onze kinderdagverblijven houden we tot in de kleinste details rekening met de veiligheidseisen. Denk bijvoorbeeld aan stopcontactbeschermers, raambeveiliging, deurstrips en traphekjes.
Speelgoed, meubels en andere materialen kopen we uitsluitend bij gecertificeerde leveranciers. Voor eventuele reparatiewerkzaamheden hebben we een eigen facilitaire dienst.

Controle
We controleren onze vestigingen dagelijks op veiligheid en hygiëne. Daartoe hebben we werkplannen opgesteld die we op basis van de dagelijkse realiteit actualiseren. Deze inventarisaties worden getoetst door de GGD en jaarlijks aangeboden aan de oudercommissie. Je kunt ze opvragen via info@mereltje.nl.
De GGD voert jaarlijks in opdracht van de gemeente een reguliere inspectie uit. Onze contactpersoon voor de gemeente De Bilt is Ine Hees.

Personeel Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG):
Alle medewerkers, vrijwilligers, stagiaires enz. binnen KOV ’t Mereltje zijn in het bezit van een VOG. Een VOG toont aan dat hun gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het werken met kinderen. Op VOG’s van ons personeel is bovendien een digitale continuscreening van toepassing. Zo is het document altijd up-to-date. Al het personeel krijgt jaarlijks de training Signaleren Kindermishandeling. Zo pogen wij het onderwerp bespreekbaar te houden en elk personeelslid in staat te stellen om juist en tijdig te handelen.

Beveiliging

  • De (tussen)deuren op onze vestigingen zijn voorzien van een toegangssysteem met cijfercode. De deurcode wordt twee keer per jaar gewijzigd en is enkel bedoeld voor ouders. Deze mag niet worden doorgegeven aan derden.
  • Tijdens de werkuren van de pedagogisch medewerkers mag er op de groep geen mobiele telefoon worden gebruikt.
  • Foto’s en of andere digitale beelden worden beschermd gebruikt.
  • Wekelijks komt de vestigingsmanager langs op alle locaties om de kwaliteit op concrete punten te controleren.

KOV ’t Mereltje vindt het belangrijk dat alle ouders weten: wij beseffen dat jullie ons jullie meest kostbare bezit toevertrouwen – jullie kind(eren). Als ouders mogen jullie van ons verwachten dat wij deze zorg elke dag zo goed en professioneel mogelijk in de praktijk brengen.

Open communicatie
Medewerkers, ouders en kinderen van ’t Mereltje streven naar een open communicatie tussen alle partijen. Onze medewerkers proberen wij hierin te trainen en te sturen door o.a. studiedagen of bijscholing aan te bieden. Tijdens de jaarlijkse beoordelings-/ functioneringsgesprekken en tijdens onze locatie overleggen bespreken wij ieders persoonlijke behoeftes en de dagelijkse situaties waar je als pedagogisch medewerker tegenaan kunt lopen.

Ondanks dat wij een voorstander zijn van directe communicatie, realiseren wij ons dat dit (in het belang van één of meer van de genoemde partijen) niet altijd mogelijk is. Wij hebben daarom een aantal kanalen en protocollen opgesteld om deze processen te vereenvoudigen.

De volgende stukken zijn terug te vinden op ons de website in het beleidsstuk ‘Melding, klacht of bezwaar’:

  • Klachtenprocedure: waar kun je terecht wanneer de opvang of het onderlinge contact niet goed verloopt of wanneer de organisatie niet naar behoren reageert?
  • Protocol vermoeden kindermishandeling.
  • Klachtenprocedure ongewenste omgangsvormen.

Elk jaar publiceren we een openbaar jaarverslag over de klachten die lopen bij de officiële klachtencommissie.

Openbaar jaarverslag 2022 Geschillencommissie
Openbaar jaarverslag 2021 Geschillencommissie

Vertrouwenspersoon
‘t Mereltje doet er alles aan om een veilige plek voor kinderen te zijn. Toch kan in de praktijk ongewenst en grensoverschrijdend gedrag voorkomen. Mocht je een vermoeden hebben dat daarvan sprake is, dan is het mogelijk onze onafhankelijke vertrouwenspersoon in te schakelen. Ook met een mogelijke klacht kun je bij haar terecht. De vertrouwenspersoon is er voor zowel ouders als pedagogisch medewerkers.
De vertrouwenspersoon werkt onafhankelijk van ’t Mereltje, is onpartijdig en is in het bezit van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Alles wat je bespreekt, is op vertrouwelijke basis. Door snel en zorgvuldig te reageren, kunnen we erger voorkomen.

Neem daarom ook bij twijfel of een vermoeden contact op met de vertrouwenspersoon, via info@kindercoachpraktijkziemij.nl

Kinderpsycholoog 
Ook beschikt ’t Mereltje over een eigen kinderpsycholoog, waarmee op verzoek van ouders en/of medewerkers een afspraak ingepland kan  worden.

Landelijk Register Kinderopvang
In het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) staan alle gastouders, bso’s en kinderdagverblijven die voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet kinderopvang. GGD-inspecteurs kunnen in dit register gegevens van kinderdagverblijven raadplegen. Wil je een GGD-rapport inzien van onze kinderdagverblijven en bso’s? Klik dan hieronder op een van de vestigingen.

Landelijk registratienummer kdv ’t Mereltje
LRK Vestiging Julianalaan 50 Bilthoven:  230427777
LRK Vestiging Groenekanseweg De Bilt (de Boerderij): 111519202

Landelijk registratienummer bso Stormvogel
LRK Vestiging Julianalaan 44 Bilthoven :193687793
LRK Vestiging Julianalaan 52 Bilthoven : 73410748
LRK Vestiging Julianalaan 52 Bilthoven (Torenkamer): 158981601
LRK Vestiging Groenekanseweg de Bilt (de Boerderij): 104208983
LRK Vestiging Abt Ludolfweg de Bilt (Rietakker): 886212467