Veiligheid | LRK


Aan de veiligheid van je kind stel je hoge eisen. Begrijpelijk. Want een kleintje is kwetsbaar en een ongelukje is zo gebeurd. Bij Kinderopvang ’t Mereltje stellen we dan ook alles in het werk om risico’s weg te nemen. We willen graag dat je je kind met een gerust hart bij ons achterlaat.

Kundig personeel
Onze pedagogisch medewerkers hebben een gedegen opleiding gevolgd. Ze zijn bovendien in het bezit van een diploma kinder-EHBO en een verklaring omtrent het gedrag. Op iedere vestiging zijn minimaal twee bedrijfshulpverleners aanwezig met de vereiste diploma’s.

Veilig slapen
Bedjes zetten we op een veilige plek neer, zonder koordjes of ander gevaarlijk materiaal in de buurt. De bedjes zelf voldoen uiteraard aan alle eisen van Consument en Veiligheid. Onze slaapkamers worden dagelijks meerdere malen gelucht en zijn uitgerust met CO2-meters. Zo kunnen we de luchtkwaliteit continu in de gaten houden.

Ontruimingsbeleid
Iedere vestiging heeft een ontruimingsplan waarmee we regelmatig oefenen. Bij zo’n oefening is ook altijd iemand van de brandweer aanwezig om tips te geven en te helpen evalueren. Jaarlijks controleert de brandweer of onze gebouwen aan alle eisen voldoen. Daarbij checken ze bijvoorbeeld vluchtroutes en brandwerende muren en deuren.

Veilig spelen
Bij de inrichting van onze kinderdagverblijven houden we tot in de kleinste details rekening met de veiligheidseisen. Denk bijvoorbeeld aan stopcontactbeschermers, raambeveiliging, deurstrips en traphekjes.
Speelgoed, meubels en andere materialen kopen we uitsluitend bij gecertificeerde leveranciers. Voor eventuele reparatiewerkzaamheden hebben we een eigen facilitaire dienst.

Controle
We controleren onze vestigingen dagelijks op veiligheid en hygiëne. Daartoe hebben we werkplannen opgesteld die we op basis van de dagelijkse realiteit actualiseren. Deze inventarisaties worden getoetst door de GGD en jaarlijks aangeboden aan de oudercommissie. Ze liggen ter inzage bij de vestigingsmanager. Ook kun je ze opvragen via info@mereltje.nl.
De GGD voert jaarlijks in opdracht van de gemeente een reguliere inspectie uit. Onze contactpersoon voor de gemeente De Bilt is Ineke Winkel. Voor de gemeente Zeist is dat Ine Hees.

Vierogenprincipe
Naar aanleiding van het kindermisbruik incident in Amsterdam in 2010 is elk kinderdagverblijf sinds januari 2013 verplicht tot het vierogenprincipe. Het vierogenprincipe betekent dat altijd iemand moet kunnen meekijken of meeluisteren met collega’s.

’t Mereltje biedt opvang in een transparante omgeving, met veel glas en daardoor zicht op alles en elkaar. Deuren kunnen niet op slot, waardoor collega’s te allen tijde onverwachts bij elkaar kunnen binnenlopen. Daarbij is het zo dat wanneer een medewerker alleen op de groep staat alle  deuren van deze groep volledig open staan. Klik hier voor het volledige beleid.

Protocol vermoeden kindermishandeling
’t Mereltje kent een protocol voor het vermoeden bij kindermishandeling. Deze is te lezen in de beleidsmappen op de vestiging of op te vragen via info@mereltje.nl
’t Mereltje heeft een opendeurenbeleid welke uitgebreid beschreven staat in het pedagogisch beleidsplan van ’t Mereltje.

Door het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid is er een vertrouwensinspecteur aangesteld. Deze is zowel door ouders, werknemers als het Management te bellen op 09001113111. Hij/zij kan je adviseren over de verder te nemen stappen bij het vermoeden. Vind je deze stap te groot en wil je eerst overleggen met de vertrouwenspersoon van ’t Mereltje? Dat is altijd mogelijk.

Ter aanvulling van dit beleid en ter voorkoming van het vermoeden van kindermishandeling door medewerker kent ’t Mereltje een klachtenprocedure voor ongewenste omgangsvormen. Dit met als doel alles bespreekbaar te maken en zo signalen eerder te erkennen.

Handleiding meldcode

Meldcode

Vertrouwspersoon
‘t Mereltje heeft een eigen vertrouwens persoon aangesteld. Wij bieden hiermee de mogelijkheid om op vertrouwelijke basis te spreken over zaken waarbij u het gevoel heeft niet terecht te kunnen bij medewerkers of het management van onze organisatie. De vertrouwenspersoon is onafhankelijk en deskundig.

De vertrouwenspersoon voor ouders en onze medewerkers is:

Naam: Margreth van der Sluis
E-mail: info@mereltje.nl

Kinderpsycholoog en orthopedagoog
Ook beschikt ’t Mereltje over een eigen kinderpsycholoog en orthopedagoog, waarmee op verzoek van ouders en/of medewerkers een afspraak ingepland kan  worden.

Landelijk Register Kinderopvang

In het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) staan alle gastouders, bso’s en kinderdagverblijven die voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet kinderopvang. GGD-inspecteurs kunnen in dit register gegevens van kinderdagverblijven raadplegen. Wil je een GGD-rapport inzien van onze kinderdagverblijven en bso’s? Klik dan hieronder op een van de vestigingen.

Landelijk registratienummer kdv ’t Mereltje
LRK Vestiging Planetenbaan Bilthoven: 205898403
LRK Vestiging Julianalaan Bilthoven (Bilthoven Centrum): 132386902
LRK Vestiging Hortensialaan Zeist: 123487225
LRK Vestiging Groenekanseweg De Bilt (de Boerderij): 111519202
LRK Vestiging Choisyweg Zeist: 599663558

Landelijk registratienummer bso Stormvogel
LRK Vestiging Julianalaan 44 Bilthoven (Speelkamer): 102823625
LRK Vestiging Julianalaan 52 Bilthoven (Torenkamer): 158981601
LRK Vestiging Planetenbaan Bilthoven: 171476323
LRK Vestiging Groenekanseweg de Bilt (de Boerderij): 104208983
LRK Vestiging Abt Ludolfweg de Bilt (Rietakker): 886212467
LRK Vestiging Hortensialaan 30 Zeist: 206575634
LRK Vestiging Hortensialaan 32 Zeist: 289784116
LRK Vestiging Choisyweg: 163198627