Algemene info


 

Voor kinderen zorgen is een verantwoordelijke baan. Elke dag is anders. Het contact met kinderen vormt telkens weer een nieuwe uitdaging.

Onze bedrijfscultuur is open en direct. We bieden je graag de ruimte voor persoonlijke inbreng en groei. Samen met collega’s beslis je iedere werkdag wat jullie met de kinderen gaan ondernemen. Ons pedagogisch beleid herzien we elk jaar, mede op basis van jouw input uit de dagelijkse praktijk. Daarom zoeken we mensen met veel creativiteit en een flexibele, constructieve instelling.

Ben je op zoek naar een dynamische en gezellige organisatie? Maak dan kennis met ’t Mereltje, een werkplek waar je je thuis voelt.

 

Werken bij ‘t Mereltje

Kinderopvang is in de allereerste plaats een voorziening voor kinderen. Zij staan dan ook centraal bij alles wat op ‘t Mereltje gebeurt. Onze opvang is een plek waar wat te beleven valt: de kinderen kunnen kiezen uit allerlei activiteiten, er is ruimte voor de ontwikkeling van hobby’s, er is allerlei spelmateriaal en er zijn computers. Ook is er genoeg buitenruimte in de naaste omgeving, waar de kinderen kunnen ravotten.

Kom je werken bij ’t Mereltje, dan merk je meteen: onze kwaliteit ligt hoog. We verwachten dan ook dat jij je werk doet met passie. Je werkt tenslotte met het kostbaarste bezit van ouders: hun kind(eren). De opvang maakt deel uit van het opvoedingsmilieu van een kind. Het is een aanvulling op thuis. Is een kind op ’t Mereltje? Dan nemen pedagogisch medewerkers tijdelijk de verantwoordelijkheid over van de ouders. In samenspraak met de ouders voeden zij de kinderen mede op. Daarnaast zorgen zij ervoor dat ‘t Mereltje een veilige plaats is waar kinderen de ruimte krijgen om zich in sociaal en emotioneel opzicht goed te ontwikkelen. Een plek waar niet gediscrimineerd wordt op uiterlijk, afkomst of sekse. Een plek waar kinderen zowel met de pedagogisch medewerkers als met andere kinderen een vertrouwensrelatie kunnen opbouwen.

De groepen
Alle groepen hebben dezelfde gezellige herkenbaarheid voor de kinderen. We gebruiken warme, zonnige kleuren op de groep en rustige, donkere kleuren in de slaapkamertjes. We proberen altijd aan alles te denken. Wat wil een kind op een kinderdagverblijf? Wat heeft hij of zij nodig? Verzorgd worden, zich veilig voelen, geknuffeld worden, spelen, leren en ontdekken. Voor al deze dingen is bij ’t Mereltje ruimte en tijd.

Elke groep heeft zoveel mogelijk een vaste pedagogisch medewerker die minimaal 3 à 4 dagen per week op de groep is en het aanspreekpunt is voor de ouders. Afhankelijk van het aantal vierkante meters zijn er op elke groep gemiddeld 9 tot 16 kinderen per dag. Alle kinderen ontmoeten elkaar meerdere malen in de Wintertuin, Bloementuin, Stal, Kasteeltuin, Boomgaard of op de buitenspeelplaats waar op vaste momenten heerlijk wordt gespeeld.

Creatief
Eén keer per week is er muziekles voor de kinderen. Een heel leuk moment voor de kleintjes, die er ook echt naar uitkijken. Daarnaast hebben we onze jaarlijkse projecten. Elk project staat voor allerlei leuke activiteiten, vaak afgestemd op de seizoenen. Benieuwd naar de activiteiten op onze kdv en bso? Kijk eens rond op onze website en sla vooral de jaarkalender niet over.

Rooster dagopvang
Onze dagopvang is geopend van maandag tot en met vrijdag van 07.00 tot 19.00 uur, met een maximale afname van 11 uur per dag. Tussen 07.30 en 09.00 uur verwelkomen we alle kinderen. Ophalen kan van 16.30 tot 18.30 uur. Een half uur eerder brengen of halen is altijd bespreekbaar en kan tot 48 uur van tevoren worden aangegeven. Als medewerker werk je maximaal 9 uur per dag op de opvang. In het belang van de stabiliteit op de vestiging kan je rooster per maand wisselen. Dit wordt altijd in overleg gedaan.

Rooster buitenschoolse opvang
Onze buitenschoolse opvang is van maandag tot en met vrijdag geopend na schooltijd. Op studie- en vakantiedagen zijn kinderen van harte welkom bij ons van 07.30 tot 18.30 uur, met een maximale afname van 11 uur per dag. Afhankelijk van de schooltijden hebben we verschillende diensten vanaf 3,5 uur per dag. In de schoolvakanties kunnen we een beroep op je doen voor de opvang op de vakantie-bso.

 

Je voelt je thuis bij ’t Mereltje

 

 • Ben je in het bezit van een van de opleidingen zoals vastgelegd in de cao Kinderopvang?
 • Heb je pedagogische kennis?
 • Heb je kennis van en inzicht in groepsdynamische processen?
 • Heb je kennis van de geldende hygiëne- en veiligheidseisen?
 • Heb je kennis van de diverse ontwikkelingsfases van een kind?
 • Beschik je over de sociale vaardigheden om kinderen te motiveren, stimuleren en instrueren?
 • Heb je een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het opstellen van verslagen en contacten met ouders/verzorgers?

Dan maken we graag kennis met je!

 

Je contract
We starten met een contract voor bepaalde tijd voor 7 maanden. Na 5 maanden is er een gesprek over je functioneren en komt er een plan van aanpak voor de aankomende jaren.

Je salaris
Conform de cao voor de Kinderopvang.

Je vakantiedagen
Aan het begin van elk jaar krijg je een verlofkaart met een overzicht van je verlofuren. Medewerkers met een fulltime dienstverband van 36 uur hebben per kalenderjaar recht op 210 uur verlof: 144 wettelijke verlofuren en 66 bovenwettelijke verlofuren). De wettelijke uren zijn de vakantiedagen waar iedere werknemer minimaal recht op heeft. De bovenwettelijke verlofuren zijn geregeld in de cao Kinderopvang.

Wie meer of minder dan fulltime werkt, heeft recht op dit verlofbudget naar rato van de omvang van het dienstverband. Voor werknemers die niet het gehele jaar in dienst zijn, worden de verlofrechten berekend over het gedeelte van het jaar dat ze in dienst zijn.

Trainingen
Vanaf twee maanden na indiensttreding is er een intern introductiemoment. Daarnaast krijg je de mogelijkheid om vanuit ’t Mereltje deel te nemen aan externe workshops:

 • Kinder-EHBO (na minimaal 1 jaar dienstverband). Jaarlijks maken we een selectie van medewerkers die de nieuwe cursus gaan volgen. De herhaling wordt jaarlijks aangeboden.
 • Signaleren van kindermishandeling (na minimaal 1 jaar dienstverband). Jaarlijks maken we een selectie van medewerkers die een nieuwe cursus of herhaling kunnen volgen.
 • Voorlezen (na minimaal 0,5 jaar dienstverband). Jaarlijks maken we een selectie van medewerkers die deze cursus mogen volgen.
 • Studiedag. Voor alle medewerkers zijn er elk jaar een of meerdere studiedagen. De inhoud van deze studiedag(en) verschilt per jaar. Vanuit de cao heeft ons personeel recht op 2 studiedagen per jaar.

In ons Personeelsbeleidsplan, artikel 14.1.2, lees je meer over bovenstaande en overige scholingsfaciliteiten. ’t Mereltje vergoedt de hele cursus, workshop of studiedag.

 
 

Opleiding Zoals beschreven door het FCB. Bij voorkeur met een certificaat voor de VVE, Uk & Puk of Piramide.
Talenkennis Goede uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands.
Werkervaring Bij voorkeur heb je minimaal 2 jaar werkervaring. Maar ook als dit niet het geval is, gaan we graag het gesprek met je aan.
Reistijd Wij adviseren een maximale reistijd van 1 uur.
Kleding en uiterlijke verzorging Je uiterlijke verzorging als pedagogisch medewerker is belangrijk voor je overkomen naar ouders en kinderen. ’t Mereltje hecht veel waarde aan uniformiteit en een neutrale uitstraling in kleding en accessoires op de werkvloer. Dit vertaalt zich in onze uitgebreide (kleding)voorschriften. Belangrijk om te weten: tatoeages en piercings mogen niet zichtbaar zijn voor ouder en kind. Daarbij heeft ’t Mereltje personeelskleding die je krijgt bij in diensttreding.

Personeelszaken

Voor personeelszaken kun je terecht bij Danielle Nijmeijer.
Zij is te bereiken via pz@mereltje.nl.

De bedrijfsarts van ’t Mereltje is dr. Hans de Wit. Je kunt hem telefonisch bereiken op 06 – 53 74 40 33 of per e-mail: dewitpacozzi-t@telfort.nl.