Tarieven


Plaatsingskosten
‘t Mereltje berekent geen inschrijfgeld. Bij plaatsing betaal je eenmalig € 50,-. Een wenmiddag en administratiekosten zijn bij deze kosten inbegrepen.

Voorschoolse opvang  v.a. € 7,42 per uur
Van 7.30 uur tot 8.30 uur vangen we je kind(eren) graag op. Uiteraard brengen we hem/haar op tijd naar de klas. Het tarief voor voorschoolse opvang is gelijk aan het bso-tarief.

Warme maaltijd   € 3,50  
Na een dag hard leren en uitgebreid spelen, gaat een goede maaltijd er wel in. Om 17.00 uur gaan we samen aan tafel. Eet je kind niet mee, dan schuift hij/zij gewoon aan met een bakje yoghurt. Gezellig toch? De losse maaltijden zijn per week te bestellen. Daarnaast is het mogelijk om met korting op vaste basis warme maaltijden af te nemen (pilot 01-01-2017 t/m 31-12-2017).

Bij het 40 weken BSO pakket, 40 weken op de vaste contractmiddag(en) een warme maaltijd met 10% korting. Bij het 46 of 52 weken BSO pakket, 46 of 52 weken op de vaste contractmiddag(en) een warme maaltijd met 15% korting. Bij geen afname is geen restitutie mogelijk.

Ruildagen
Het inzetten van ruildagen is een extra service die ’t Mereltje biedt aan haar ouders. De ruildagen zijn ongelimiteerd (binnen twee weken) en kunnen geregeld worden op de ouderportaal. Het ruilen van een middag naar een ochtend is niet mogelijk. Het is alleen mogelijk om een middag gelijk de overeengekomen urente ruilen.

Pakketten buitenschoolse opvang (bso) ’t Mereltje 2017

Pakket 1

52 weken

Pakket 2

46 weken

Pakket 3

40 weken 

1 korte middag 22,67 uur € 168,19 17,17 uur € 140,59 11,67 uur € 104,65
 
1 lange middag  29,33 uur € 217,65 23,83 uur € 195,19 18,33 uur € 164,45
 
1 dag continurooster 26 uur € 192,92 20,5 uur € 167,90 15 uur € 134,55
 

 

 

De kosten van de pakketten zijn berekend op basis van een afname van één opvangdag in de week. In de verdere toelichting wordt ook gerekend met een afname van één dag in de week.

Pakket 1: bso 52 weken
Let op: berekend o.b.v. 1 dag opvang per week

 • 40 weken per kalenderjaar vaste bso-middag(en).
 • 12 hele dagen per kalenderjaar opvang tijdens vakantieperiodes.
 • Facturatie is gespreid over 12 maanden.
 • Afname van extra dagen tegen een uurtarief van € 7,42.
 • Ruilen van een bso-middag tijdens de schoolweken kan alleen van middag naar middag.
 • Alle vakanties en studiedagen gegarandeerde opvang (aanvragen wel verplicht).
 • Restitutie is niet mogelijk.
 • Ruilen naar studiedagen is mogelijk. Ruilen vanaf feestdagen is niet mogelijk.
 • Vakantiedagen kunnen per kalenderjaar worden ingezet. Per maand bouw je in dit pakket 1 hele dag op.
 • Wordt de overeenkomst vroegtijdig gewijzigd of opgezegd? Dan worden eventuele te veel afgenomen dagen aan het eind van de overeenkomst in rekening gebracht.

Pakket 2: bso 46 weken
Let op: berekend o.b.v. 1 dag opvang per week

 • 40 weken per kalenderjaar vaste bso-middag(en).
 • 6 hele dagen per kalenderjaar opvang tijdens vakantieperiodes (geen studiedagen).
 • Facturatie is gespreid over 12 maanden.
 • Afname van extra dagen tegen een uurtarief van € 8,19.
 • Ruilen van een bso-middag tijdens de schoolweken kan alleen van middag naar middag. Ruilen vanaf feestdagen is niet mogelijk.
 • Aanvragen voor een losse opvangdag (binnen of buiten de overeenkomst) die uiterlijk 3 weken voor een vakantie of studiedag worden ingediend, zijn gegarandeerd.
 • Restitutie is niet mogelijk.
 • Vakantiedagen kunnen per kalenderjaar worden ingezet. Per maand bouw je in dit pakket een halve dag op. (Eén hele dag per twee maanden.)
 • Wordt de overeenkomst vroegtijdig gewijzigd of opgezegd? Dan worden eventuele te veel afgenomen dagen aan het eind van de overeenkomst in rekening gebracht.

Pakket 3: bso 40 weken

 • 40 weken per kalenderjaar vaste bso middag(en).
 • Facturatie is gespreid over 12 maanden.
 • Afname van extra dagen tegen een uurtarief van € 8,97.
 • Ruilen van een bso-middag tijdens de schoolweken kan alleen van middag naar middag.
 • Aanvragen voor een losse opvangdag die uiterlijk 3 weken voor een vakantie of studiedag worden ingediend, zijn gegarandeerd.

Vakantieplanning doorgeven
6 weken voor elke vakantieperiode ontvangen ouders een mailing met daarin de aanmeldprocedure en het activiteitenschema. Na deze mailing hebben ouders drie weken de tijd om een planning te maken voor de vakantie en de gewenste dagen door te geven aan ’t Mereltje.


Facturen

Alle betalingen geschieden per automatische incasso. De facturen kun je downloaden van onze site (via Mijn Mereltje) met je persoonlijke inloggegevens. Heb je vragen over de facturatie? Neem dan contact op met Milka Boog (afdeling debiteurenadministratie – milka.boog@mereltje.nl).

Toeslag: 
Er  gelden vanaf 1 januari 2014 nieuwe regels voor de kinderopvangtoeslag. Als je toeslag wilt ontvangen, moet je dat aanvragen binnen drie maanden ná de maand dat de kinderopvang van start is gegaan. Wacht je langer, dan heb je kans geld mis te lopen. Kinderopvangtoeslag is dus met terugwerkende kracht aan te vragen. Maar de periode waarin dat kan, wordt korter.

Een voorbeeld: Een kind gaat vanaf 20 januari 2014 naar de kinderopvang. De ouders vragen kinderopvangtoeslag aan op 15 juni 2014. Ze krijgen vervolgens vanaf 1 maart 2014 kinderopvangtoeslag. Voor de andere maanden komen ze niet in aanmerking.

Jaaropgave
Voor je belastingaangifte heb je per kind een jaaropgaaf nodig. De jaaropgave kun je zelf downloaden via je persoonlijke pagina’s van Mijn Mereltje.