Oudercommissie


De oudercommissie is een adviesorgaan dat alle ouders van ’t Mereltje vertegenwoordigt. We denken mee over het beleid. En discussiëren en adviseren over allerlei relevante onderwerpen die betrekking hebben op de opvang van kinderen.

De OC streeft qua samenstelling naar een vertegenwoordiging van alle vestigingen. Zowel bij de dagopvang als bij de buitenschoolse opvang. Zo kunnen we overal zicht houden op een juiste uitvoering van het beleid en op eventuele knelpunten.

Wist je dat…

Wij voor Kinderopvang ’t Mereltje Julianalaan (Speelkamer) nog een lid zoeken voor de lokale oudercommissie? Ben je geïnteresseerd? Mail dan naar info@mereltje.nl

Notulen & ledenlijst

De notulen van de centrale en de lokale oudercommissie staan ter inzage op in de OC-map op de vestiging. Wanneer jullie deze digitaal wensen te ontvangen, kunnen deze opgevraagd worden via info@mereltje.nl. De ledenlijst is zowel in de map als op het ‘prikbord’ op de vestiging terug te vinden. Vragen voor de OC? Mail dan naar het algemene e-mailadres: oc.het.mereltje@gmail.com.

Oudercommissie Enquête 2012-2013

In de maand november heeft de oudercommissie alle ouders van ’t Mereltje gevraagd hun mening te geven over de opvang bij ’t Mereltje over de periode 2012 en 2013

Ruim 260 ouders hebben de enquête ingevuld en zowel voor de BSO als de KDV is de gemiddelde score een dikke 8. Met deze resultaten kunnen zowel de oudercommissie als het MT nog beter inspelen op de vragen en behoeften van ouders en kinderen.

De ouders zijn in het bijzonder heel blij met de lieve en enthousiaste medewerkers op de groepen, de ruime openingstijden, de flexibele opvang en de voorziening van de warme maaltijden.

Uiteraard zijn er ook verbeterpunten naar voren gekomen, voornamelijk ten aanzien van de wisselingen op de groepen die de laatste periode op een aantal locaties noodgedwongen hebben plaatsgevonden. Al is er ook begrip voor en is de communicatie rond de wisselingen goed bevallen. Ouders realiseren zich dat dit in verband met de moeilijk tijd in de branche zich op alle kinderdagverblijven speelt en ze verwachten in het 2014 meer stabiliteit. ’t Mereltje zal hier alles aan doen om dit te waarborgen.

Ouders zijn op het gebied van de communicatie en informatievoorziening positiever dan in 2010 maar verdere stappen zullen worden gezet met de lancering van een nieuw platform waardoor ook de informatievoorziening via de website verder wordt verbeterd. Al met al sluiten zowel de oudercommissie als het MT het jaar positief af en kijken we terug op een goede samenwerking.