Oudercommissie


De oudercommissie is een adviesorgaan dat alle ouders van ’t Mereltje vertegenwoordigt. We denken mee over het beleid. En discussiëren en adviseren over allerlei relevante onderwerpen die betrekking hebben op de opvang van kinderen.

De OC streeft qua samenstelling naar een vertegenwoordiging van alle vestigingen. Zowel bij de dagopvang als bij de buitenschoolse opvang. Zo kunnen we overal zicht houden op een juiste uitvoering van het beleid en op eventuele knelpunten.

Notulen & ledenlijst
De notulen van de centrale en de lokale oudercommissie staan ter inzage op in de OC-map op de vestiging. Wanneer jullie deze digitaal wensen te ontvangen, kunnen deze opgevraagd worden via info@mereltje.nl. De ledenlijst is zowel in de map als op het ‘prikbord’ op de vestiging terug te vinden. Vragen voor de OC? Mail dan naar het algemene e-mailadres: oc.het.mereltje@gmail.com