Oudercommissie


De oudercommissie is een adviesorgaan dat alle ouders van ’t Mereltje vertegenwoordigt. We denken mee over het beleid. En discussiëren en adviseren over allerlei relevante onderwerpen die betrekking hebben op de opvang van kinderen.

De OC streeft qua samenstelling naar een vertegenwoordiging van alle vestigingen. Zowel bij de dagopvang als bij de buitenschoolse opvang. Zo kunnen we overal zicht houden op een juiste uitvoering van het beleid en op eventuele knelpunten.

Notulen & ledenlijst
De notulen van de centrale (COC) en de lokale oudercommissie (LOC) vind je hieronder en liggen ter inzage in de OC-map op de vestiging. Wil je de notulen digitaal ontvangen? Stuur dan een e-mail naar info@mereltje.nl. De ledenlijst vind je zowel in de map als op het prikbord op de vestiging . Vragen voor de OC? Mail dan naar het algemene e-mailadres: oc.het.mereltje@gmail.com

COC MT Overleg 2021

LOC Groenekanseweg maart 2020

LOC Julianalaan juni 2020

LOC Planetenbaan juni 2020