Algemene Informatie


Op onze bso’s zorgen we voor de juiste balans tussen vrijheid, structuur en creativiteit. We laten jullie dit graag zien in de praktijk. Maak een afspraak via planning@mereltje.nl.

Slider

Uk & Puk op de bso

Door het implementeren van de Uk & Puk-methodiek kunnen we gehoor geven aan een verplichting en een wens. Vanuit nieuwe regelgeving, de Wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang (IKK), zijn we verplicht om met een kindvolgsysteem te werken. Daarnaast wilden we een VVE-groep starten én vinden we Uk & Puk een mooi kwaliteitsinstrument .

Mereltje-breed
Over ongeveer 8 maanden zal de tweede groep pedagogisch medewerkers van de peutergroepen volledig gecertificeerd zijn. Hierdoor kunnen we op alle peutergroepen thematisch activiteiten aanbieden en kan de VVE-groep terugvallen op vele VVE-gecertificeerde pedagogisch medewerkers.

Op onze jaarlijkse studiedag hebben alle pedagogisch medewerkers kennis gemaakt met Uk & Puk. Sindsdien werken we, in samenwerking met de interne/VVE-coach van ’t Mereltje, Mereltje-breed met de methodiek. Hierdoor kan iedere pedagogisch medewerker naar eigen kunnen methodisch met de eigen doelgroep werken, van 0 tot 12 jaar.

Grote diversiteit aan activiteiten
Typerend voor de methodiek is het thematisch en doelgericht aanbieden van activiteiten. De activiteiten zijn uitgezet in individuele activiteiten en kleine en grote groepsactiviteiten. Hierdoor kunnen we de activiteiten uitstekend op verschillende momenten in het dagritme aanbieden. Bijvoorbeeld rijdens vrij spelen, eet-, verzorgings- en kringmomenten. De diversiteit aan activiteiten is groot. Zo krijgen we goed in beeld hoe wij per kind aan kunnen aansluiten bij de vier domeinen van de brede ontwikkeling: de taal-spraakontwikkeling, de zintuiglijke-motorische ontwikkeling, de sociaal-emotionele ontwikkeling en vroege rekenontwikkeling.

Kansen grijpen en creëren
Waar bij de kinderen tot 2 jaar de nadruk ligt op het grijpen van kansen gedurende de dag, creëren we bij de peuters kansen door een gericht activiteitenaanbod. Bij de kinderen van de bso gaan ligt de nadruk op kinderparticipatie. Dit wordt naarmate de kinderen ouder worden steeds verder uitgebreid.

In de MMM en Bso-memo blikken we elke 6 weken terug op het afgelopen thema en wordt het nieuwe thema geïntroduceerd.

Vast middagschema

Tijdens de korte en intense middagen die wij met de kinderen hebben bieden we rust momenten aan terwijl de kinderen over hun dag vertellen en lekker smikkelen aan de groenten of fruit snack. Maar bieden we ook activiteiten zoals theaterlessen, sportlessen en knutselactiviteiten aan.

Shuttle service

We brengen de kinderen naar zwemles, sporten ( binnen gemeente). Dit allemaal in onze hippe stints. Zijn de kinderen ook lekker buiten.

}

Openingstijden Bso

Onze bso is van maandag tot en met vrijdag na schooltijd geopend. Ook op studie- en vakantiedagen zijn kinderen bij ons van harte welkom van 07.30 tot 18.30 uur, met een maximale afname van 11 uur per dag. Ophalen kan van 16.30 tot 18.30 uur. Een half uur eerder brengen of halen is altijd bespreekbaar en kan tot 48 uur van tevoren worden aangegeven. Bespreek het alsjeblieft even met de vestigingsmanager. Voorschoolse opvang

Vanaf 1 januari 2014 biedt ‘t Mereltje voorschoolse opvang aan op de Julianaschool, Damiaanschool, Rietakkerschool en de Wereldwijs. Van 7.00-7.30 uur tot 8.30 uur vangen we de kinderen op. Uiteraard brengen we ze op tijd naar hun eigen klas. Het tarief voor voorschoolse opvang is gelijk aan het bso-tarief.