Organisatie


Meer over ’t Mereltje

Kinderopvang ’t Mereltje is opgericht in 1996 door Jacqueline Teunissen. Wat begon als huiskamerproject met vijf kinderen, groeide al snel uit tot een stamgroep van zestien baby’s, peuters en kleuters in de geheel verbouwde achtertuin.

Een tweede thuis
Nu heeft ’t Mereltje drie kinderdagverblijven en vier vestigingen voor buitenschoolse opvang. De eenmanszaak ontwikkelde zich tot een b.v. en werd steeds groter en professioneler. Wat onveranderd bleef, is onze ideologie: kinderen een tweede thuis geven. We willen een omgeving creëren waarin ze zich volop kunnen ontplooien in hun eigen tempo. Een plek waar ze heerlijk kunnen spelen en waar ze hun leven samen met anderen delen. Met volwassenen én kinderen.

Onze doelstelling
Ons streven is het meest gewaardeerde bedrijf te worden voor kinderopvang in Nederland. Zowel voor kinderen, ouders als medewerkers. Respect, flexibiliteit en maatwerk vormen daarvoor de basis.

Het managementteam bestaat uit:

Jacqueline Teunissen, oprichter en directeur
Jeanette Mens, manager operationele zaken en kwaliteit
Merel Frehe, procesmanager 
Essica van den Hoven, financieel manager
Danielle Nijmeijer, personeelszaken 

Extern adviseur
Mr. Tonco Roest Crollius

Vestigingsmanagers

De dagelijkse leiding van onze vestigingen is in handen van de vestigingsmanagers: Esther Banda, Jessica de Graaf en Rieteke Uylenbroek. Zij sturen een enthousiast team van pedagogisch medewerkers en keukenmedewerkers aan.

Overige afdelingen

Jacqueline, Jeanette en Merel worden bijgestaan door onder meer de afdelingen planning (Danielle Nijmeijer en Anne de Jong), financiële administratie (Essica van den Hoven en Milka Boog) en personeelszaken (Danielle Nijmeijer en Anne de Jong). ´t Mereltje beschikt ook over een eigen technische en logistieke dienst.

Oudercommissie


De oudercommissie is een adviesorgaan dat alle ouders van ’t Mereltje vertegenwoordigt. We denken mee over het beleid. En discussiëren en adviseren over allerlei relevante onderwerpen die betrekking hebben op de opvang van kinderen.

De OC streeft qua samenstelling naar een vertegenwoordiging van alle vestigingen. Zowel bij de dagopvang als bij de buitenschoolse opvang. Zo kunnen we overal zicht houden op een juiste uitvoering van het beleid en op eventuele knelpunten.

Notulen & ledenlijst

De notulen van de centrale en de lokale oudercommissie staan ter inzage in de OC map op de vestiging, wanneer jullie deze digitaal wensen te ontvangen kunnen deze opgevraagd worden via info@mereltje.nl. De ledenlijst is zowel in de map als op het ‘prikbord’ op de vestiging terug te vinden. Vragen voor de OC? Mail dan naar het algemene e-mailadres: oc.het.mereltje@gmail.com.

Veiligheid | LRK


Aan de veiligheid van je kind stel je hoge eisen. Begrijpelijk. Want een kind is kwetsbaar en een ongelukje is zo gebeurd. Bij Kinderopvang ’t Mereltje stellen we dan ook alles in het werk om risico’s weg te nemen. We willen graag dat je je kind met een gerust hart bij ons achterlaat.

Kundig personeel
Onze pedagogisch medewerkers hebben een gedegen opleiding gevolgd. Ze zijn bovendien in het bezit van een diploma kinder-EHBO en een verklaring omtrent het gedrag. Op iedere vestiging zijn minimaal twee bedrijfshulpverleners aanwezig met de vereiste diploma’s.

Veilig slapen
Bedjes zetten we op een veilige plek neer, zonder koordjes of ander gevaarlijk materiaal in de buurt. De bedjes zelf voldoen uiteraard aan alle eisen van Consument en Veiligheid. Onze slaapkamers worden dagelijks meerdere malen gelucht en zijn uitgerust met CO2-meters. Zo kunnen we de luchtkwaliteit continu in de gaten houden.

Ontruimingsbeleid
Iedere vestiging heeft een ontruimingsplan waarmee we regelmatig oefenen. Bij zo’n oefening is ook altijd iemand van de brandweer aanwezig om tips te geven en te helpen evalueren. Jaarlijks controleert de brandweer of onze gebouwen aan alle eisen voldoen. Daarbij checken ze bijvoorbeeld vluchtroutes en brandwerende muren en deuren.

Veilig spelen
Bij de inrichting van onze kinderdagverblijven houden we tot in de kleinste details rekening met de veiligheidseisen. Denk bijvoorbeeld aan stopcontactbeschermers, raambeveiliging, deurstrips en traphekjes.
Speelgoed, meubels en andere materialen kopen we uitsluitend bij gecertificeerde leveranciers. Voor eventuele reparatiewerkzaamheden hebben we een eigen facilitaire dienst.

Controle
We controleren onze vestigingen dagelijks op veiligheid en hygiëne. Daartoe hebben we werkplannen opgesteld die we op basis van de dagelijkse realiteit actualiseren. Deze inventarisaties worden getoetst door de GGD en jaarlijks aangeboden aan de oudercommissie. Ze liggen ter inzage bij de vestigingsmanager. Ook kun je ze opvragen via info@mereltje.nl.
De GGD voert jaarlijks in opdracht van de gemeente een reguliere inspectie uit. Onze contactpersoon voor de gemeente De Bilt is Ine Hees.

Vierogenprincipe
Naar aanleiding van het kindermisbruik incident in Amsterdam in 2010 is elk kinderdagverblijf sinds januari 2013 verplicht tot het vierogenprincipe. Het vierogenprincipe betekent dat altijd iemand moet kunnen meekijken of meeluisteren met collega’s.

’t Mereltje biedt opvang in een transparante omgeving, met veel glas en daardoor zicht op alles en elkaar. Deuren kunnen niet op slot, waardoor collega’s te allen tijde onverwachts bij elkaar kunnen binnenlopen. Daarbij is het zo dat wanneer een medewerker alleen op de groep staat alle  deuren van deze groep volledig open staan. Klik hier voor het volledige beleid.

Protocol vermoeden kindermishandeling
’t Mereltje kent een protocol voor het vermoeden bij kindermishandeling. Deze is te lezen in de beleidsmappen op de vestiging of op te vragen via info@mereltje.nl
’t Mereltje heeft een opendeurenbeleid welke uitgebreid beschreven staat in het pedagogisch beleidsplan van ’t Mereltje.

Door het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid is er een vertrouwensinspecteur aangesteld. Deze is zowel door ouders, werknemers als het Management te bellen op 09001113111. Hij/zij kan je adviseren over de verder te nemen stappen bij het vermoeden. Vind je deze stap te groot en wil je eerst overleggen met de vertrouwenspersoon van ’t Mereltje? Dat is altijd mogelijk.

Ter aanvulling van dit beleid en ter voorkoming van het vermoeden van kindermishandeling door medewerker kent ’t Mereltje een klachtenprocedure voor ongewenste omgangsvormen. Dit met als doel alles bespreekbaar te maken en zo signalen eerder te erkennen.

Meldcode 
Handleiding meldcode 

Vertrouwspersoon
‘t Mereltje heeft een eigen vertrouwens persoon aangesteld. Wij bieden hiermee de mogelijkheid om op vertrouwelijke basis te spreken over zaken waarbij u het gevoel heeft niet terecht te kunnen bij medewerkers of het management van onze organisatie. De vertrouwenspersoon is onafhankelijk en deskundig.

De vertrouwenspersoon voor ouders en onze medewerkers is:

Naam: Margreth van der Sluis
E-mail: info@mereltje.nl

Kinderpsycholoog en orthopedagoog
Ook beschikt ’t Mereltje over een eigen kinderpsycholoog en orthopedagoog, waarmee op verzoek van ouders en/of medewerkers een afspraak ingepland kan  worden.

Landelijk Register Kinderopvang

In het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) staan alle gastouders, bso’s en kinderdagverblijven die voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet kinderopvang. GGD-inspecteurs kunnen in dit register gegevens van kinderdagverblijven raadplegen. Wil je een GGD-rapport inzien van onze kinderdagverblijven en bso’s? Klik dan hieronder op een van de vestigingen.

Landelijk registratienummer kdv ’t Mereltje
LRK Vestiging Planetenbaan Bilthoven: 205898403
LRK Vestiging Julianalaan Bilthoven (Bilthoven Centrum): 132386902
LRK Vestiging Groenekanseweg De Bilt (de Boerderij): 111519202

Landelijk registratienummer bso Stormvogel
LRK Vestiging Julianalaan 44 Bilthoven : 193687793 

LRK Vestiging Julianalaan 50 Bilthoven : 614083126
LRK Vestiging Julianalaan 52 Bilthoven (Torenkamer): 158981601
LRK Vestiging Planetenbaan Bilthoven: 171476323
LRK Vestiging Groenekanseweg de Bilt (de Boerderij): 104208983
LRK Vestiging Abt Ludolfweg de Bilt (Rietakker): 886212467

Voeding


Voeding

Gezond opgroeien begint met goede voeding. Van eten krijg je energie. En samen aan tafel zitten, is ook nog eens erg gezellig.
“Smakelijk eten, smakelijk drinken… Hap, hap, hap…”

De Schijf van Vijf, dagkeuze, trakteren… Hoe werkt het bij ’t Mereltje? Lees hier meer over ons voedingsbeleid.

Voedingsadvies
’t Mereltje heeft haar voedingsbeleid gebaseerd op de richtlijnen van de (vernieuwde) Schijf van Vijf van het Voedingscentrum. Wij vinden het belangrijk om kinderen gezonde voeding te bieden en zo positief bij te dragen aan hun ontwikkeling. Daarom bieden we voornamelijk producten aan uit de Schijf van Vijf met daarnaast een dagkeuze (lees hier meer over in ons voedingsbeleid). We dwingen de kinderen nooit om te eten bij ‘t Mereltje. We bieden een ruime voedingskeuze aan uit de schrijf van vijf en geven voldoende tijd om te eten en drinken. Uiteraard houden we rekening met speciale dieetwensen.

Baby’s
In het eerste levensjaar volgen we het drinkritme van je baby. Ouders nemen zelf flesjes en voeding (moeder- of poedermelk) mee. Want de wensen op dat gebied lopen behoorlijk uiteen. We hebben veel ervaring met zogeheten flesweigeraars. Met veel geduld en zorg lukt het binnen een maand altijd tot een goed drinkschema te komen.

Fruit
Kinderen vanaf 6 maanden tot 1,5 jaar krijgen een vers fruithapje, dat we in eigen keuken bereiden. Kinderen vanaf 1,5 jaar bieden we minimaal twee maal per dag seizoensfruit en/of een gezonde snack. Aan het eind van de dag staat er een grote mand met appeltjes klaar, voor onderweg.

Drinken
Wij schenken melk, water of thee (zonder suiker) in plaats van limonade. Zijn kinderen nog niet gewend aan water of thee? Dan lengen we het water aan met een beetje diksap. Dit bouwen we vervolgens stapje voor stapje af.

Snoep
Het meenemen van snoep (kauwgom lolly e.d.) van thuis wordt in het mandje van het kind gelegd. Bij speciale gelegenheden bieden wij zeer incidenteel snoep aan. Wij proberen de hoeveelheid suiker, zout en verzadigd vet die kinderen dan binnenkrijgen voor zover mogelijk te beperken.

Trakteren
Er kan zowel een niet-eetbare traktatie als een eetbare traktatie aangeboden worden. Wij vinden het belangrijk dat de eetbare traktaties zo gezond mogelijk zijn. We vragen ouders dan ook om traktaties zo klein mogelijk te houden en niet te calorierijk te maken. Voor traktatie-ideeën adviseren wij de ouders in de traktatiemap te kijken (deze staat op de locatie bij de receptie of bij de koffiebar).

Warme lunch & bso-maaltijd

Op onze dagopvang serveren we een warme lunch. Om 17.00 uur is het etenstijd op de bso. Deze gezonde maaltijden komen uit de keuken van de chefkok van Bubbles & Blessings. Elke week stelt hij een gevarieerd menu samen, speciaal voor jonge fijnproeverers. Scroll door voor het menu van deze maand.

Gezellig moment
Geur- en smaakbeleving horen bij de ontwikkeling van kinderen. Die ervaring geven we ze graag mee. Eten is leuk, lekker en gezond. Het is bovendien een gezellig moment van samenzijn.

KidsMenu
Iedere dag is er een ander gerecht met verse ingrediënten. Kinderen onder de 1,5 jaar eten deze menu’s in gepureerde vorm. De grotere kinderen krijgen elk een eigen bordje dat we aan tafel opscheppen. Net als thuis. Tijdens het voorbereiden, vervoeren en opdienen werken we met de hygiënecode en de HACCP.

Wat staat er deze maand op het menu?

Korting op de bso-maaltijd
Vanaf 2017 kun je de warme bso-maaltijd ook per jaar bestellen. Handig? Geef je keuze dan aan ons door via bso@mereltje.nl. Een mooie aanbieding! Bij het 40-wekenpakket geeft ’t Mereltje 10% korting op de kosten voor de maaltijden. Bij de vakantiepakketten van 46 en 52 weken krijg je 15% korting.

Weekmenu’s
Op het kdv serveren we elke dag – voor wie dat wil – een warme maaltijd tijdens de lunch. Voor jullie kind op de bso bestel je gemakkelijk per week, per maand of vast een voedzaam diner. Dat gaat er wel in na een dag leren en spelen!

Aanmelden warme maaltijd bso
Plaats je bestelling uiterlijk donderdag 12.00 uur voor de daaropvolgende week via bso@mereltje.nl.

bij de bestelling ontvangen we graag de volgende gegevens:
1. De naam van jullie kind.
2. Zijn of haar locatie en groep.
3. De data waarop we een lekkere maaltijd kunnen bereiden voor hem of haar.

Let op: In de zomervakantie worden de warme maaltijden op de dagopvang vervangen door een broodmaaltijd. Dit in verband met onze jaarlijkse zomerstop. Op de bso blijven we de maaltijden wel serveren.

Wil je liever een boterham?
Als het om voeding gaat, mag veel maar moet niets bij ´t Mereltje. Geef je de voorkeur aan boterhammen tijdens de lunch? Dan staat er voor jouw kind(eren) vers volkorenbrood op het menu. Het beleg variëren we en stemmen we af op wat kinderen graag eten. Op de eerste boterham gaat hartig beleg, daarna mag er ook iets zoets op de boterham.

Warm eten op de bso
Na een dag hard leren en uitgebreid spelen gaat een goede maaltijd er wel in. Om 17.00 uur gaan we samen aan tafel. Eet je kind niet mee, dan schuift hij of zij aan met een gezonde snack of bakje yoghurt. Gezellig toch? De maaltijden zijn per week, per maand of vast te bestellen via bso@mereltje.nl.

 • Elke donderdag kun je tot uiterlijk 12.00 uur doorgeven of jullie kind de daaropvolgende week mee-eet (via bso@mereltje.nl). Dit kun je kortom per week bepalen.
 • Geef bij je bestelling de volgende gegevens door: 1. de naam van jullie kind, 2. zijn of haar locatie en groep en 3. de data waarop we een lekkere maaltijd kunnen bereiden voor hem of haar.
 • Een maaltijd kost € 3,71. Het bedrag incasseren we aan het einde van de maand.
 • We eten gezellig met z’n allen om 17.00 uur. Kinderen die geen warme maaltijd krijgen, schuiven met een gezonde snack of bakje yoghurt aan tafel.
 • De maaltijden worden verzorgd door restaurant Bubbles & Blessings. Het afgelopen jaar heeft B&B veel ervaring op kunnen doen door het serveren van lekkere en gezonde maaltijden voor het kinderdagverblijf van ’t Mereltje.

Maaltijdservice


B&B TakeAway

Geen tijd om te koken? Maar wel zin in een verse, lekkere maaltijd? Maak dan kennis met onze maaltijdservice: BB TakeAway. Terwijl jij werkt, bereiden de koks van Bubbles & Blessings het eten. Thuis hoef je het alleen nog even op te warmen of op te bakken. Zo ben je zelf mooi in de gelegenheid een spelletje te spelen of voor te lezen. Want de avonden met je gezin zijn al kort genoeg.

Hoe werkt het?
Bekijk het heerlijke menu van Bubbles, maak een keuze en mail deze keuze voor 14.00 uur naar info@mereltje.nl
Wij zorgen er voor dat de maaltijd om 16.30 uur klaar staat op de vestiging van jullie kind. 

Menu Bubbles 2017  

Bestellen
Bestellingen ontvangen we graag op de dag zelf voor 14.00 uur via info@mereltje.nl.
Liever thuisbezorgd? bestel via thuisbezorgd.nl 

Bon appetit! 

Ouders over 't Mereltje


Gezicht

Biedt vele uitdagende gymmogelijkheden

“Hierbij wil ik jullie laten weten dat Else en Roos de sportbus zeer waarderen. Zij spelen bijna elke bso-dag bij Thomas in de gymzaal. Hij biedt vele uitdagende gymmogelijkheden en de meiden genieten er volop van. Voor ons als ouders ook goed om te zien dat hun beweging op deze manier extra gestimuleerd wordt. Veel dank voor deze extra service, voor ons van grote toegevoegde waarde.”Anne Marie, moeder van  Else en Roos bso Julianalaan."
Kinderopvang 't Mereltje
5
2017-06-09T10:03:27+02:00
Gezicht
“Hierbij wil ik jullie laten weten dat Else en Roos de sportbus zeer waarderen. Zij spelen bijna elke bso-dag bij Thomas in de gymzaal. Hij biedt vele uitdagende gymmogelijkheden en de meiden genieten er volop van. Voor ons als ouders ook goed om te zien dat hun beweging op deze manier extra gestimuleerd wordt. Veel dank voor deze extra service, voor ons van grote toegevoegde waarde.”Anne Marie, moeder van  Else en Roos bso Julianalaan."
Gezicht

Veel positieve recensies

Wij hebben gekozen voor ’t Mereltje omdat we veel positieve recensies hebben gekregen en na ons eerste bezoek werd dat volledig bevestigd. We zijn zeer blij met de keuze voor ’t Mereltje.Onze dochter gaat er elke dag met veel plezier naartoe en ontwikkeld zich uitstekend.Ze hebben een zeer gevarieerd dagprogramma waarbij de ontwikkeling van het kind centraal staat.Kortom wij zouden ’t Mereltje iedereen aanbevelen” Emmanuel vader van Emma vestiging kdv Julianalaan
Kinderopvang 't Mereltje
4
2017-06-09T09:58:24+02:00
Gezicht
“Wij hebben gekozen voor ’t Mereltje omdat we veel positieve recensies hebben gekregen en na ons eerste bezoek werd dat volledig bevestigd. We zijn zeer blij met de keuze voor ’t Mereltje.Onze dochter gaat er elke dag met veel plezier naartoe en ontwikkeld zich uitstekend.Ze hebben een zeer gevarieerd dagprogramma waarbij de ontwikkeling van het kind centraal staat.Kortom wij zouden ’t Mereltje iedereen aanbevelen” Emmanuel vader van Emma vestiging kdv Julianalaan
Gezicht

Huiselijke sfeer en goed contact

“De deskundige en lieve leidsters, huiselijke sfeer en het persoonlijke contact zorgen dat we onze kinderen met een gerust hart bij ’t Mereltje laten spelen, eten en slapen. Als ze weer thuis zijn zitten ze nog vol verhalen van de leuke dingen die ze bij ’t Mereltje hebben meegemaakt. Ook wordt er echt meegedacht met de ouders. Als je een keer een dag wil ruilen voor je werk of je hebt een andere vraag, zoeken de leidsters en de vestigingsmanager meteen naar een passende oplossing. Verder is de koffie die ’s ochtends door Herman wordt gezet een heerlijk begin om je werkdag te starten. En aan het einde van de dag is het pakken van een appel bij de uitgang een vast ritueel voor de kinderen.” Sarah en Han, ouders van Isa en Fabian vestiging kdv Julianalaan"
Kinderopvang 't Mereltje
4
2017-06-09T10:04:58+02:00
Gezicht
“De deskundige en lieve leidsters, huiselijke sfeer en het persoonlijke contact zorgen dat we onze kinderen met een gerust hart bij ’t Mereltje laten spelen, eten en slapen. Als ze weer thuis zijn zitten ze nog vol verhalen van de leuke dingen die ze bij ’t Mereltje hebben meegemaakt. Ook wordt er echt meegedacht met de ouders. Als je een keer een dag wil ruilen voor je werk of je hebt een andere vraag, zoeken de leidsters en de vestigingsmanager meteen naar een passende oplossing. Verder is de koffie die ’s ochtends door Herman wordt gezet een heerlijk begin om je werkdag te starten. En aan het einde van de dag is het pakken van een appel bij de uitgang een vast ritueel voor de kinderen.” Sarah en Han, ouders van Isa en Fabian vestiging kdv Julianalaan"
Gezicht

Veel plezier gehad

Onze meiden van 1 en 3 jaar hebben veel plezier op de opvang. De leidsters zijn erg betrokken, er is veel aandacht voor de kinderen en er worden afwisselende activiteiten gedaan.Het is leuk om te horen hoe gezellig de meiden het elke keer weer hebben gehad.” Ouders van Alyna en Fyanna Vestiging kdv Planetenbaan.
Kinderopvang 't Mereltje
3
2017-06-08T23:09:06+02:00
Gezicht
“Onze meiden van 1 en 3 jaar hebben veel plezier op de opvang. De leidsters zijn erg betrokken, er is veel aandacht voor de kinderen en er worden afwisselende activiteiten gedaan.Het is leuk om te horen hoe gezellig de meiden het elke keer weer hebben gehad.” Ouders van Alyna en Fyanna Vestiging kdv Planetenbaan.
Gezicht

Heel praktisch voor ouders!

“Wat fijn dat Midas via het Mereltje naar zwemles kan. Voor ons als ouders heel praktisch en Midas is erg enthousiast. Extra leuk is het om tijdens de kijklessen te zien hoe hij zich ontwikkelt in het water.” Michelle, moeder van Midas (5 jaar) van Bso de Rietakker.
Kinderopvang 't Mereltje
4
2017-06-08T22:45:46+02:00
Gezicht
“Wat fijn dat Midas via het Mereltje naar zwemles kan. Voor ons als ouders heel praktisch en Midas is erg enthousiast. Extra leuk is het om tijdens de kijklessen te zien hoe hij zich ontwikkelt in het water.” Michelle, moeder van Midas (5 jaar) van Bso de Rietakker.
Gezicht

Geweldige service!

“Ik wil graag iedereen bedanken voor jullie geweldige service van de afgelopen jaren. Onze beide zoons zijn altijd met veel plezier naar ’t Mereltje gegaan (wij als ouders trouwens ook).” Ouders van de vestiging Planetenbaan die afscheid namen omdat hun jongste 4 jaar werd.
Kinderopvang 't Mereltje
4
2017-06-08T22:57:35+02:00
Gezicht
“Ik wil graag iedereen bedanken voor jullie geweldige service van de afgelopen jaren. Onze beide zoons zijn altijd met veel plezier naar ’t Mereltje gegaan (wij als ouders trouwens ook).” Ouders van de vestiging Planetenbaan die afscheid namen omdat hun jongste 4 jaar werd.
4
6
Kinderopvang 't Mereltje

Foundation


Mereltje Foundation

Al jarenlang steunt ’t Mereltje goede doelen. Vanaf 2017 pakken we het groots aan en introduceren wij de Mereltje Foundation! Ons eigen goede doel, onze manier om elk jaar niet één maar drie doelgroepen te ondersteunen.

Samen helpen wij een handje, geven we financiële ondersteuning of bezorgen we iemand een fijn moment. Help je mee?

Wat doet de Mereltje Foundation?

Met de grootste zorg en liefde vangen we dagelijks jullie kleintjes op. Wij vinden: als kinderopvang heeft ’t Mereltje óók een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Daarom willen wij ook anderen steunen die onze hulp goed kunnen gebruiken. Jaarlijks zocht ‘t Mereltje een goed doel uit en schonk daaraan een mooi bedrag. Soms in combinatie met een leuke actie of een bijzondere activiteit. Vanaf nu kiezen we elk jaar drie ‘eigen’ goede doelen die we – hopelijk met jullie hulp – een steuntje in de rug geven.

Tijdens de volgende Mereltje-evenementen zamelen we geld in voor aansluitende doelgroepen:

 • High tea voor opa’s en oma’s (april)
 • Sportdag (juni)
 • Kinderboekenbal (oktober)

’t Mereltje verdubbelt de opbrengst en schenkt het in goederen aan een doelgroep die past bij het evenement. Voor elke inzamelingsronde ontvangen jullie meer informatie over het nieuwe goede doel.

High tea mee en steun ouderen in de buurt (13 April 2017)

Het allereerste inzamelmoment is tijdens onze high tea voor opa’s en oma’s. Een extra bijzonder moment dus op 13 april 2017!

Onze prachtige peuters zetten – met een beetje hulp van de pedagogisch medewerkers en Bubbles & Blessings – een heerlijke high tea voor jullie klaar. Natuurlijk mogen jullie (opa’s, oma’s, papa’s, mama’s…) gratis deelnemen aan de high tea.

Wil je de foundation steunen op 13 april?

Geweldig! Meedoen kan op twee manieren:

 • Betaal met muntjes voor de high tea en laat deze door jullie peuter in de grote pot gooien. Wat zal hij of zij trots zijn! Het bedrag is uiteraard helemaal aan jullie.
 • Bestel een cateringdoosje met zes heerlijke zelfgebakken hapjes voor € 7,50. Met natuurlijk een leuke verrassing van de peuters.
  Hoe je de foundation ook steunt, het volledige bedrag gaat naar de Mereltje Foundation.

Wat doen we met de opbrengst?

Met jullie financiële hulp serveren onze peuters in juni 2017 een heerlijke high tea in vier ouderencomplexen, twee in Bilthoven en twee in Zeist. Blijft er geld over? Dan doneren we dit volledig aan het Ouderenfonds.

Rondleidingen


Wil je een keer sfeer proeven op één van onze vestigingen?

We heten je welkom met een kopje koffie of thee en leggen je uit hoe het bij ons allemaal reilt en zeilt. Openingstijden, dagritme, extra activiteiten en diensten. Het komt allemaal aan bod. Uiteraard blijft er ruim voldoende tijd over voor al je vragen. We verheugen ons op je komst.

Geïnteresseerd?

Mail naar info@mereltje.nl of bel naar 0302288601