Extra dagen


Ruilen en extra dagen aanvragen

Als je op je werk flexibel moet zijn, dan is het fijn als je kinderopvang dat ook is. Bij ’t Mereltje mag je (binnen twee weken) onbeperkt dagen ruilen en extra dagen aanvragen, mits er voldoende plek is. Een aanvraag verstuur je gemakkelijk via Mijn Mereltje – log in op www.mereltje.nl. Na het aanvragen van zowel de ruildag of de extra dag zullen wij binnen 48 uur reageren op een aanvraag die binnen dezelfde maand plaatsvindt. Aanvragen verder dan een maand zullen uiterlijk een maand van tevoren beantwoord worden. Onze jaarlijkse studiedag en feestdagen ( http://www.mereltje.nl/index.php?id=45/Openingstijden.htm) kunnen niet geruild worden.

In de wet- en regelgeving staat vermeld dat een kind in de dagopvang en buitenschoolse opvang in één vaste groep kinderen geplaatst wordt. Bij KOV ’t Mereltje heeft ieder kind zijn- of haar eigen groep. Deze groep kinderen wordt voor de dagopvang ‘stamgroep’ genoemd. De wet biedt ruimte om tijdelijk af te wijken van deze regel. Soms komt het voor dat kind een dagje gebruik wil/moet maken van opvang in een tweede stamgroep. Bijvoorbeeld als er (tijdelijk ) een extra dag nodig is, maar er is geen plaats op de eigen groep van het kind. De ouder en de vestigingsmanager spreken af hoelang de opvang in de andere groep uiterlijk kan duren. Gaat dit om een lange periode, dan wordt dit contractueel vastgelegd. Gaat het om een dagdeel of een paar dagen, dan wordt gebruik gemaakt van het formulier ‘toestemmingsverklaring opvang in stamgroepen’. Dit formulier zal voor jullie klaarliggen op de groep.

Extra dagen kunnen worden aangevraagd via de ouderportaal.

Personeelslogin en kwaliteitsmemo


Oudercommissie

De oudercommissie is een adviesorgaan dat alle ouders van ’t Mereltje vertegenwoordigt. We denken mee over het beleid. En discussiëren en adviseren over allerlei relevante onderwerpen die betrekking hebben op de opvang van kinderen.

De OC streeft qua samenstelling naar een vertegenwoordiging van alle vestigingen. Zowel bij de dagopvang als bij de buitenschoolse opvang. Zo kunnen we overal zicht houden op een juiste uitvoering van het beleid en op eventuele knelpunten.

Wist je dat..

  • Wij voor Kinderopvang ’t Mereltje Julianalaan (Speelkamer) nog een lid zoeken voor de lokale oudercommissie? Ben je geïnteresseerd? Mail dan naar info@mereltje.nl

Notulen & ledenlijst

De notulen van de centrale en de lokale oudercommissie staan ter inzage op in de OC map op de vestiging, wanneer jullie deze digitaal wensen te ontvangen kunnen deze opgevraagd worden via info@mereltje.nl. De ledenlijst is zowel in de map als op het ‘prikbord’ op de vestiging terug te vinden. Vragen voor de OC? Mail dan naar het algemene e-mailadres: oc.het.mereltje@gmail.com.

Oudercommissie Enquête 2012/2013

In de maand november heeft de oudercommissie alle ouders van ’t Mereltje gevraagd hun mening te geven over de opvang bij ’t Mereltje over de periode 2012 en 2013

Ruim 260 ouders hebben de enquête ingevuld en zowel voor de BSO als de KDV is de gemiddelde score een dikke 8. Met deze resultaten kunnen zowel de oudercommissie als het MT nog beter inspelen op de vragen en behoeften van ouders en kinderen.

De ouders zijn in het bijzonder heel blij met de lieve en enthousiaste medewerkers op de groepen, de ruime openingstijden, de flexibele opvang en de voorziening van de warme maaltijden.

Uiteraard zijn er ook verbeterpunten naar voren gekomen, voornamelijk ten aanzien van de wisselingen op de groepen die de laatste periode op een aantal locaties noodgedwongen hebben plaatsgevonden. Al is er ook begrip voor en is de communicatie rond de wisselingen goed bevallen. Ouders realiseren zich dat dit in verband met de moeilijk tijd in de branche zich op alle kinderdagverblijven speelt en ze verwachten in het 2014 meer stabiliteit. ’t Mereltje zal hier alles aan doen om dit te waarborgen.

Ouders zijn op het gebied van de communicatie en informatievoorziening positiever dan in 2010 maar verdere stappen zullen worden gezet met de lancering van een nieuw platform waardoor ook de informatievoorziening via de website verder wordt verbeterd. Al met al sluiten zowel de oudercommissie als het MT het jaar positief af en kijken we terug op een goede samenwerking.

Ouderapp


Vanaf 1 april 2014

KindPlanner OuderApp™: ouders/ verzorgers kunnen deze app downloaden en vervolgens eenvoudig met hun smartphone of tablet wijzigingen of opmerkingen doorgeven en door u geselecteerde informatie raadplegen. Het is bijv. mogelijk om vertraging bij het ophalen door te geven of korte berichten via de chat te delen. Ook heeft de ouder op de smartphone inzicht in evenementen waar hun kind aan deelneemt en kunnen zij zelfs foto’s bekijken.

ouderapp voor smartphone of tablet:

De applicatie is dezelfde link als op de website: https://mereltje.kindplanner.nl/Account/Login?ReturnUrl=%2f Via de browser van een smart Phone of tablet kan deze link geopend worden. Na het inloggen kan er via het menu van de browser een tegel aangemaakt worden door de link op te slaan ( optie: voeg toe aan beginscherm) Hierna staat de applicatie op de smart Phone en tablet klaar voor gebruik.

Formulieren | beleid


Ouders van ’t Mereltje kunnen inloggen op ‘Mijn Mereltje’ en daar met digitale formulieren verschillende onderdelen regelen of inlezen:

  • Wijzigingsformulier NAW-gegevens
  • Wijzigingsformulier opvang
  • Opzegging bso/kdv
  • Rekening nummer wijzigen kan niet via het oudderportaal. Dit kan worden doorgegeven via info@mereltje.nl

Beleidsplannen

Geïnteresseerd in de beleidsplannen waarnaar wordt verwezen in het pedagogisch beleidsplan? Stuur een bericht naar info@mereltje.nl of vraag op de vestiging naar de beleid- en protocolmap

Pedagogisch beleidsplan 10 weken tot 13 jaar 2016 
Pedagogisch werkplan peutergroep 2016 
Ziektebeleid KOV ’t Mereltje  
Vaccinatiebeleid 2016 

Bijzonderhedenlijsten

Bijzonderhedenlijst bso  
Bijzonderhedenlijst kdv  
Bijzonderhedenlijst peutergroep 

Voeding
Voedingsbeleid 2017 
Bijzondere afspraken overeenkomst 1e warme hapje 

Algemene voorwaarden
Overeenkomst 2017 
Algemene voorwaarden 2017 

Overige

Verzoek tot medicijnverstrekking 
Ophalen door derde – Incidenteel 
Ophalen door derde – Doorlopend 
Formulier Bijzondere afspraken overeenkomst 
formulier toestemming ouders slapen hangwieg wandelwagen buikslapen 
Formulier Verklaring inbakeren 
Beleid inenting kind op Kinderopvang t Mereltje 
Verklaring omtrent niet-ingeent kind 2 

Maaltijdservice


B&B TakeAway

Geen tijd om te koken? Maar wel zin in een verse, lekkere maaltijd? Maak dan kennis met onze maaltijdservice: BB TakeAway. Terwijl jij werkt, bereiden de koks van Bubbles & Blessings het eten. Thuis hoef je het alleen nog even op te warmen of op te bakken. Zo ben je zelf mooi in de gelegenheid een spelletje te spelen of voor te lezen. Want de avonden met je gezin zijn al kort genoeg.

Hoe werkt het?
Bekijk het heerlijke menu van Bubbles, maak een keuze en mail deze keuze voor 14.00 uur naar info@mereltje.nl
Wij zorgen er voor dat de maaltijd om 16.30 uur klaar staat op de vestiging van jullie kind. 

Menu Bubbles 2017  

Bestellen
Bestellingen ontvangen we graag op de dag zelf voor 14.00 uur via info@mereltje.nl.
Liever thuisbezorgd? bestel via thuisbezorgd.nl 

Bon appetit!