Als kinderopvangorganisatie hebben wij persoonlijke gegevens nodig van de kinderen die wij opvangen en hun ouders. Deze gegevens gebruiken we om de overeenkomst op te stellen voor de opvang en gedurende de looptijd van de overeenkomst hebben we ze nodig voor verschillende doeleinden. In het kader van de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei ingaat, informeren we jullie graag over de manier hoe wij de gegevens verwerken. Hiervoor hebben we een privacyverklaring opgesteld.

Wat doen we met je gegevens?

  • De gegevens die we bij de inschrijving ontvangen, gebruiken we voor het opstellen van de digitale overeenkomst.
  • Op de tablet op de groepen staan de algemene gegevens. Zo kunnen de medewerkers jullie bellen als er wat is. Ook kan er in het ergste geval contact worden opgenomen met de huisarts. Gegevens als het BSN-nummer of bankrekeningnummer worden in deze groepsapp niet getoond. De gegevens worden beheerd op de server van Kindplanner. Wij beheren en behandelen deze gegevens in de cloud via een weblink die aan de veiligheidseisen voldoen.
  • Jullie mailadres wordt alleen gebruikt om direct contact op te nemen wanneer er vragen zijn en voor informatieve mailings over de opvang bij ’t Mereltje.
  • De bij ons bekende gegevens zijn zichtbaar zijn op het ouderportaal. Jullie hebben daardoor altijd inzage in de gegevens die jullie hebben doorgegeven.
  • Wijzigingen kunnen jullie direct doorgeven via het ouderportaal, met uitzondering van het bankrekeningnummer en BSN-nummer. Deze kunnen alleen gewijzigd worden bij een nieuwe overeenkomst of via info@mereltje.nl.
  • Eenmaal per jaar wordt de jaaropgave van de kinderen doorgestuurd naar de Belastingdienst. Op verzoek van de Belastingdienst zenden wij tussentijds gegevens toe.
  • Wanneer er niet aan de overeengekomen betalingsplicht voldaan kan worden, zullen de gegevens naar een nog nader te bepalen incassobureau worden gestuurd. Daarvan brengen we je eerst op de hoogte.
  • Onze systemen en programma’s zijn adequaat beveiligd en we hebben verwerkingsovereenkomsten met de partijen die jullie gegevens digitaal beheren. Deze partijen zijn Kindplanner, Exact en Officegrip.

 

Naar de complete privacyverklaring van ’t Mereltje.