VEILIGHEID OP ‘t MERELTJE
Een terugkoppeling

In onze bso memo van september vertelden we jullie dat we onze protocollen gingen nalopen. Het doel was te kijken hoe we eventuele risico´s nog meer kunnen verkleinen.  Inmiddels hebben we:

  • De gedragscode aangepast naar praktijkgerichte acties. We hebben het bijgewerkte document besproken tijdens het locatieoverleg. Alle medewerkers zijn via onze kwaliteitsmemo op de hoogte gebracht van de aanpassingen in de gedragscode.
  • Het e-mailadres van onze vertrouwenspersoon gewijzigd naar vertrouwenspersoon@mereltje.nl zodat ouders en personeel haar rechtstreeks kunnen bereiken.
  • Sommige bso’s op woensdag en vrijdag samengevoegd. Op deze groepen was één medewerker aanwezig. Uit het oogpunt van veiligheid vangen we kinderen van de Julialanlaan nu ook op aan de Groenekanseweg. Om 17.00 uur brengen we ze gezamenlijk terug naar de Julianalaan. Op deze manier houden meerdere pedagogisch medewerkers een oogje in het zeil.
  • Met diverse partijen gesproken hoe we onze Stints geschikt maken voor track & trace.

Zie je als ouder iets waarover je vragen hebt? Het je tips om onze veiligheid te verbeteren? Schroom dan niet te mailen naar onze kwaliteitsmanager jeanette.mens@mereltje.nl.